TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN XÂY TRƯỜNG ĐÃ GÓP TIỀN THÀNH CÔNG

Tiền lẻ của bạn đã góp sức xây thêm hàng nghìn điểm trường để thắp sáng ước mơ học tập nơi vùng sâu núi cao, chấm dứt tình trạng phải dạy và học trong căn nhà sập xệ, dột nát.

CÁC DỰ ÁN ĐÃ GÓP LẺ THÀNH CÔNG 

Trường bản Kéo Bó

Trường bản Ún Tòng

Trường Phá Thóng

Trường bản Nậm Pì

Trường MN Nậm Siệu

Trường TH Nậm Ngà

Trường bản Hua Piệng

Trường MN Suối Lư

Trường MN Huổi Co

Trường TH Nậm Coóng

Trường TH Diền Thàng

Trường nội trú Krong

Trường MN Trung Sua

Nội trú Đăk Ruồng

Tiểu học Đứa Mòn

Trường MN Bản Xẻ

Tiểu học Hua Sát

TH Co Phát

Trường Hừa Ngài

Trường Púng Trạng

Trường Háng Lìa

Trường Dền Thàng

Trường Xá Nhè

Trường Huổi Cọ

Trường Xuân Sơn

Trường Trại Trường

Trường Háng Lìa 2

Trường Bản Hùn

Nội trú Phì Nhừ

Trường Phai Bây

Trường Bản Đứa

Trường Tiểu Học Bản Nậm Coóng - Xã Nậm Cuổi - Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: Sức Mạnh 2000
- Gây quỹ lẻ trên Fb Hoàng Hoa Trung (Lì xì trường năm 2023)
- Gây quỹ lẻ tại web
Số phòng: Xây 02 phòng học, 01 phòng công vụ

Tổng tiền góp lẻ: 200,000,000 VNĐ

Nhà nội trú - Điểm trường PTDTBT TH Phì Nhừ - Bản Phì Nhừ B - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Nhà tài trợ Le Dzip
- Gây quỹ lẻ tại web
Số phòng: Xây 03 phòng học 35m2

Tổng tiền góp lẻ: 255,000,000 VNĐ

Điểm trường Bản Đứa - MN Anh Đào Chiềng Sơ - Xã Chiềng Sơ - Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Yenvy
- Gây quỹ lẻ tại web
Số phòng: Xây 01 phòng học 42m2, 01 phòng WC

Tổng tiền góp lẻ: 170,000,000 VNĐ

Điểm trường Phai Bây - Trường MN Hữu Lân - Thôn Vinh Tiên - Xã Hữu Lân - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Góp lẻ trên Trái tim Momo
- Gây quỹ lẻ tại web
Số phòng: Xây 01 phòng học

Tổng tiền góp lẻ: 150,000,000 VNĐ

Điểm trường Bản Hùn, Trường TH&THCS Ba Tầng, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: Sức Mạnh 2000
- Tâm Định: 50,000,000 VNĐ
- Gây quỹ lẻ tại web: 240,000,000 VNĐ
- Nhà tài trợ khác: 110,000,000 VNĐ
Số phòng: Xây 01 phòng học, 01 phòng công vụ

Tổng tiền góp lẻ: 240,000,000 VNĐ

Điểm trường TH Bản Háng Lìa 2, trường PTDTBT tiểu học Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: Sức Mạnh 2000
- Gây quỹ lẻ trên web SM2000: 160,000,000 VNĐ
- CSVC NE 2023: 250,000,000 VNĐ
Số phòng: Xây 02 phòng học, 01 phòng công vụ

Tổng tiền góp lẻ: 160,000,000 VNĐ

Điểm trường Trại Trường – Trường MN Sính Phình – Thôn 4 – Sính Phình – Tủa Chùa – Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- 160 Store : 120,000,000 VNĐ
- Góp lẻ trên web: 90,000,000 VNĐ
Số phòng: Xây 01 phòng học, 01 phòng công vụ

Tổng tiền góp lẻ: 90,000,000 VNĐ

(Link tiến độ sẽ update sau khi công trình khởi công)

Điểm trường bản Xuân Sơn - Trường MN Sơn Điện 1 - Bản Bun - Xã Sơn Điện - Quan Sơn - Thanh Hóa

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: Sức Mạnh 2000
- CSVC Nuôi em : 100,000,000 VNĐ
- Góp lẻ trên web: 200,000,000 VNĐ
- Linh (NTT cá nhân): 195,000,000 VNĐ
Số phòng: Xây 03 phòng học, 01 phòng wc

Tổng tiền góp lẻ: 200,000,000 VNĐ

Điểm trường Huổi Cọ - MN Mường Nhé - Bản Phiêng Kham - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: Sức Mạnh 2000
- CSVC Nuôi em : 100,000,000 VNĐ
- Góp lẻ trên web: 100,000,000 VNĐ
Số phòng: Xây 01 phòng học, 01 phòng wc

Tổng tiền góp lẻ: 100,000,000 VNĐ

Điểm trung tâm - MN Xá Nhè - Thôn Pàng Dề B - Xã Xá Nhè - Tủa Chùa - Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: Sức Mạnh 2000
- CSVC Nuôi Em: 110,000,000 vnđ
- Góp lẻ trển web SM2000: 100,000,000 vnđ
Số phòng: Xây 01 phòng học, 01 phòng wc khép kín

Tổng tiền góp lẻ: 100,000,000 VNĐ

Điểm Tiểu học Xã Háng Lìa , thuộc trường PTDTBT-TH&THCS Tân Lập -, Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Nhà tài trợ Mashuptoheal: 65,506,000 vnđ
- Keizu: 25,000,000 vnđ
- CSVC Nuôi Em: 300,000,000 vnđ
- Chuyển tiền góp lẻ từ điểm Co Phát sang: 58.316.555 vnđ
- Góp lẻ trên web SM2000: 71.683.445 vnđ

Tổng tiền góp lẻ: 71.683.445 VNĐ

Điểm Trường TH Dền Thàng- Trường PTDTBNTN Dào San- Bản Sín Chải- Xã Dào San- Phong Thổ- Lai Châu

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ:
- CSVC Nuôi em : 150,000,000 VNĐ
- Góp lẻ trên web: 200,000,000 VNĐ
Số phòng: Xây 02 phòng học

Tổng tiền góp lẻ: 200,000,000 VNĐ

Điểm trường TH Co Phát - Trường PTDTBT Tiểu học Nà Tòng - Nà Tòng - Tuần Giáo - Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
Trường TH Co Phát nhận được thông báo từ Phòng Giáo Dục về quyết định xây mới điểm trường. Do đó khoản tiền đã góp lẻ là 58.316.555 vnđ sẽ được chuyển sang quỹ góp lẻ xây trường Tiểu học Xã Háng Lìa , thuộc trường PTDTBT-TH&THCS Tân Lập -, Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

Tổng tiền góp lẻ: DỪNG GÓP LẺ

Điểm trường Hừa Ngài - MN Hừa Ngài - Bản Há Là Chủ A - Hừa Ngài - Mường Chà - Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: Sức Mạnh 2000
- Phạm Khương Duy cùng những người bạn: 50,000,000 VNĐ
- Vitamin From VietNam ELF: 80,000,000 VNĐ
- Góp lẻ trên web SM2000: 150,000,000 VNĐ
Số phòng: Xây 01 phòng học, 01 phòng công vụ, 01 wc

Tổng tiền góp lẻ: 150,000,000 VNĐ

Điểm trường Púng Trạng -  Bản Nậm He – Xã Mường Tùng – Huyện Mường Chà – Tỉnh Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Thầy Jimmy: 115,000,000 VNĐ
- Góp lẻ trên web: 185,000,000 VNĐ
Số phòng: Xây 01 phòng học, 01 phòng công vụ

Tổng tiền góp lẻ: 185,000,000 VNĐ

Điểm trường Hua Sát - MN Khong Hin - Bản Khong Nưa - Mường Khong - Tuần Giáo - Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: Sức Mạnh 2000
- CSVC 2023-2024
- Gây quỹ lẻ tại web
Số phòng: Xây 01 phòng học, 01 phòng công vụ, 01 phòng wc

Tổng tiền góp lẻ: 210,000,000 VNĐ

Nội trú THCS Đăk Ruồng, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Hà Như: 80,000,000 VNĐ
- Joy Endie: 100,000,000 VNĐ
- CSVC Nuôi Em: 320,000,000 VNĐ
- Web SM2000 góp lẻ: 200,000,000 VNĐ
Số phòng: Xây 03 phòng học, 03 phòng vệ sinh + 01 nhà ăn

Tổng tiền góp lẻ: 200,000,000 VNĐ

Điểm trường Trung tâm Tiểu học Đứa Mòn, bản Nộc Cốc 2, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Trái tim MoMo: 80,000,000 VNĐ
- Góp lẻ trên web: 100,000,000 VNĐ
Số phòng: Xây 01 phòng học

Tổng tiền góp lẻ: 100,000,000 VNĐ

Điểm trường MN bản Xẻ, MN Hoa Lan, xã Nậm Ty, huyện sông Mã, Sơn La

Sao Kê Đóng Góp

Tổng tiền góp lẻ: 86,718,686 VNĐ

Nhà tài trợ: 
- Nhóm fan hâm mộ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến Việt Nam tài trợ: 53.281.314 VNĐ
- Công ty cổ phần đầu tư CME SOLAR tài trợ: 100.000.000 VNĐ
- Số còn lại được các nhà hảo tâm ủng hộ qua website https://goptruongle.sucmanh2000.com/
Số phòng: Xây 01 phòng học, 01 phòng công vụ

Điểm Trường Mn Trung Sua-Mn Keo Lôm-xã Keo Lôm-huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên

Nhà tài trợ: Sức mạnh 2000 góp lẻ
- Góp lẻ trên Fb Hoàng Hoa Trung (Lì xì trường 2023)
- Góp lẻ trên web
Số phòng: Xây 01 phòng học, 01 phòng công vụ

Tổng tiền góp lẻ: 210,000,000 VNĐ

Điểm trường MN bản Huổi Co-xã Mường Cai-huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Nhà tài trợ: Yến Dứa Vui Vẻ 100,000,000 VNĐ
- Đồng hành là Sức Mạnh 2000 sẽ gây quỹ lẻ thêm 140,000,000 VNĐ.
Số phòng: Xây 01 phòng học, 01 phòng công vụ

Tổng tiền góp lẻ: 140,000,000 VNĐ

Khu nội trú Điểm Trường PTDTBT TH&THCS Krong, Xã Krong, Huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Nhà tài trợ: 
- Nhà tài trợ: Youtuber Kiều Tiên 250,000,000 VNĐ
- Đồng hành là Sức Mạnh 2000 sẽ gây quỹ lẻ thêm 200,000,000 VNĐ.
Số phòng: Xây 3 phòng nội trú 35m2/phòng

Tổng tiền góp lẻ: 200,000,000 VNĐ

Điểm trường MN bản Suối Lư, Xã Phì Nhừ, Huyện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Nhà tài trợ: Xi măng Long Lee 100,000,000 VNĐ
- Đồng hành là Sức Mạnh 2000 sẽ gây quỹ lẻ thêm 80,000,000 VNĐ.
Số phòng: 01 phòng học 

Tổng tiền góp lẻ: 80,000,000 VNĐ

Điểm trường MN thôn Nậm Siệu - xã Tân Lập - huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Liên Quân: 100,000,000 VNĐ
- Gây quỹ trên Trái Tim Momo: 150,000,000 VNĐ
- Đồng hành là Sức Mạnh 2000 sẽ gây quỹ lẻ thêm 130,000,000 VNĐ.
Số phòng: 02 phòng học + 01 công vụ + 01 wc

Tổng tiền góp lẻ: 130,000,000 VNĐ

Điểm trường TH Diền Thàng - Trường PTBT TH Tả Ngảo, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Nhà tài trợ: + My: 100,000,000 VNĐ
                       + Tú: 120,000,000 VNĐ
- Đồng hành là Sức Mạnh 2000 sẽ gây quỹ lẻ thêm 170,000,000 VNĐ.
Số phòng: 02 phòng học + 01 phòng vệ sinh + 01 phòng công vụ

Tổng tiền góp lẻ: 170,000,000 VNĐ

Điểm trường Tiểu học B Long Bình - TT Long Bình - huyện An Phú - An Giang

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- NTT ẩn danh: 88,900,000 VNĐ
- Gây quỹ trên Trái Tim Momo: 52,000,000 VNĐ
- Đồng hành là Sức Mạnh 2000 sẽ gây quỹ lẻ thêm 209,100,000 VNĐ.
Số phòng: 02 phòng học.

Tổng tiền góp lẻ: DỪNG GÓP LẺ

TIN VUI: Đột suất, điểm trường Long Bình B nhận được thông báo của địa phương về việc quyết định của Huyện xây mới toàn bộ điểm trường gồm hơn 13 lớp. Do đó, Sức mạnh 2000 chúc mừng các em học sinh trường ta có trường mới khang trang, ổn định học tập.
Do đó, khoản tiền đã góp lẻ tới ngày 13/9/2022 là 60.430.901 VNĐ sẽ được chuyển sang quỹ góp lẻ xây Điểm trường MN thôn Nậm Siệu - xã Tân Lập - huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Điểm trường bản Nậm Pì, TH&THCS Pú Đao , xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- 3 nhà tài trợ cá nhân: tổng tài trợ 125,000,000 VNĐ
- Đồng hành là Sức Mạnh 2000 sẽ gây quỹ lẻ thêm 115,000,000 VNĐ.
Số phòng: 03 phòng học.

Tổng tiền góp lẻ: 115,000,000 VNĐ

Điểm trường TH Nậm Ngà, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Công ty Elemon 400,500,000 VNĐ.
- Sức Mạnh 2000 sẽ gây quỹ lẻ thêm 78,000,000 VNĐ.
Số phòng: 03 phòng học.

Tổng tiền góp lẻ: 78,000,000 VNĐ

Bản Kéo Bó, xã Chiềng Đồn, huyện Yên Châu, Sơn La

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Nhà hảo tâm Chị em Đỗ Hương - Đỗ Hà 50,000,000 VNĐ.
- Sức Mạnh 2000 sẽ gây quỹ lẻ thêm 120,000,000 VNĐ.
Số phòng: 01 phòng học.

Tổng tiền góp lẻ: 120,000,000 VNĐ

Điểm trường Ún Tòng, xã Mường Chùm, huyện Mường La

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 sẽ gây quỹ lẻ 180,000,000 VNĐ.
Số phòng: 01 phòng học.

Tổng tiền góp lẻ: 180,000,000 VNĐ

Điểm Trường Bản Hua Piệng, xã Nặm Păm, huyện Mường La

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Sức Mạnh 2000 sẽ gây quỹ lẻ 240,000,000 VNĐ.
Số phòng: 01 phòng học, 1 công vụ

Tổng tiền góp lẻ: 240,000,000 VNĐ

Điểm Trường Phá Thóng, Xã Dứa Mòn, Huyện Sông Mã

Sao Kê Đóng Góp

Nhà tài trợ: 
- Chị Vũ Thị Thìn ủng hộ 30.000.000 VNĐ.
- Anh Nguyễn Duy ủng hộ 50.000.000 VNĐ.
Toàn bộ số tiền nói trên đã được các nhà hảo tâm quyên góp qua trang web https://goptruongle.sucmanh2000.com/
Số phòng: 01 phòng học, 1 công vụ

Tổng tiền góp lẻ: 250,000,000 VNĐ

Hoàng Hoa Trung cùng các bạn trong team Sức mạnh 2000 đi 1 hành trình hơn 14 năm đã xây hơn 20 nhà hạnh phúc, hơn 130 điểm trường, hơn 4 cây cầu hạnh phúc, 3 khu nội trú ... tất cả tập trung vào giáo dục, bản cao. Mục tiêu của chúng tôi là xoá TOÀN BỘ trường tạm, nhà nội trú tại Việt Nam.
Được sáng lập và điều hành bởi Forbes 30 Under 30 Việt Nam : Hoàng Hoa Trung
Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ và TW Đoàn TNSC Hồ Chí Minh
Với 12 năm kinh nghiệm hoạt động xã hội
Nuôi cơm trưa gần 20,000 học sinh vùng cao với dự án Nuôi Em: http://nuoiem.com

Những con số của dự án
Sức Mạnh 2000

14+

Năm kinh nghiệm

320+

Công trình trường / nhà hạnh phúc / nội trú đã được xây dựng

40,000+

Học sinh bản cao được nuôi cơm trưa

118+

Dự án chỉ tính riêng tới 01/07/2022 đã được hoàn thành/ xây dựng

DỰ ÁN SỨC MẠNH 2000 - ÁNH SÁNG NÚI RỪNG

Địa chỉ: P702 - 62 Bà Triệu - Hà Nội

Hotline: 0975 302 307

Email: niemtingroup@gmail.com

Website: http://sucmanh2000.com /
 http://goptruongle.sucmanh2000.com
http://nhahanhphuc.sucmanh2000.com
http:/cauhanhphuc.sucmanh2000.com

©2020 Allrights reserved sucmanh2000.com

THAM KHẢO

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us